Ensure Quality Control

Aktivnosti Hrvatske agencije za znanost i visoko obrazovanje (ASHE) pridonose usklađivanju hrvatskog visokog obrazovanja s europskim sustavima i njezinoj integraciji u europski prostor visokog obrazovanja, poboljšanje kvalitete studijskih programa i njihova dostava, povećanje mobilnosti , prepoznavanje i pouzdanost hrvatskih visokoškolskih kvalifikacija, poboljšati pristup osobama s inozemnim visokoškolskim kvalifikacijama na hrvatsko tržište rada i osigurati pravičan pristup hrvatskom visokom obrazovnom sustavu. ASHE doprinosi PHE na sljedeći način:

  • Očuvanje standarda i vjerodostojnost kvalifikacija;
  • Poboljšanje kvalitete visokog obrazovanja;
  • Širenje pouzdanih informacija o kvaliteti standarda studentima;
  • Poticanje jednakog pristupa visokom obrazovanju;
  • Kontinuirano praćenje učinkovitosti postojećih i razvoj novih alata i metoda unutarnjeg i vanjskog osiguranja kvalitete;
  • Poticanje suradnje i razmjene znanja i dobre prakse osiguranja kvalitete među institucijama u sustavu visokog obrazovanja i znanosti;
  • Uspoređivanje postignutih standarda i razine kvalitete s kvalitetom i standardima sličnih institucija u zemlji i EU;
  • Podrška i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO).